ค่ายรู้กัน

รู้กัน...กว่าจะรู้ รู้กัน...กันเฉา
   รู้กัน...ตามสั่ง
     
 รู้กัน...สุลต่าน    
 รู้กัน...เจ๊อยากตาย